1

Téma: Česká verze - SDS_MICRO_031013_CZ

Aktualizoval jsem SDS MICRO (hw SoC-ARM REV4 100Mbit DF5) z "SDS_MICRO_160313_CZ" na "SDS_MICRO_031013_CZ" a všiml jsem si, že na stránce "/s0.htm" se už neukazuje stav počítadla elektroměru, tj. současná naměřená hodnota v kWh (dle přepočtu celkově naměřených impulzů a hodnoty počtu impulzů na kWh), ale hodnota od posledního provedeného odečítání. Připadá mi škoda tuto hodnotu (shodný stav s elektroměrem) přestat ukazovat. Hodila se minimálně při občasných korekcích oproti skutečnému stavu na elektroměru. Nyní je tak potřeba pokaždé vstupovat do nastavení, kde si zjistím stav počítadel impulzů, přepočítat si impulzy na kWh a pak to porovnávat se skutečným stavem na elektroměru. Nahrazení skutečného stavu za stav od posledního odečtu mi přijde jako unáhlený. Místo nahrazení by možná bylo lepší přidání tohoto do pravé části kde se již zobrazuje cena od posledního odečtu a aktuální spotřeba. Nevím jestli se jedná o chybu nebo záměr, ale na Changelog není výslovně uvedeno, že by se tato část měnila.

2

Re: Česká verze - SDS_MICRO_031013_CZ

Ano, od určité doby se na s0.htm stránce ukazují hodnoty od "odečtu".
Je to z důvodů velkého množství požadavků uživatelů na úpravu tímto směrem.

Řešením je:
* buď odečty z webové administrace nedělat
* nebo číst surové hodnoty impulsních počítadel a všechny další výstupy si přepočítat sám

"Shodný stav s elektroměrem" je stále zobrazen ve webové administraci, na stránce kde se konfiguruje konkrétní S0 vstup. Je to proto, že srovnání s elektroměrem se dělá právě přesně na té samé stránce.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !