1

Téma: BP/DP na téma SDS

Nalezeno na webu, jedná se o veřejně dostupné publikace. Někteří autoři jsou aktivní zde na fóru.

  • (Petr J.) BP: Řízení klimatu počítačového sálu pomocí SDS MICRO

  • https://theses.cz/id/8yk17e

  • http://theses.cz/id/8yk17e/BP_jarolp00.pdf

  • (Daniel S.) BP: Systém pro kontrolu přístupových bodů

  • https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/52349/17796.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • (Vladimír C.) DP: Systém monitorování a zabezpečení fotovoltaické elektrárny

  • https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/33787/%C4%8Dechm%C3%A1nek_2015_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pro příště, pokud chcete dělat BP nebo DP s SDS, prosím ozvěte se výrobci, a zařízení bude buď zapůjčeno nebo předáno zdarma či prodáno za významně sníženou cenu (záleží na tom, co a jak moc se bude potřebovat). Výrobce určitě vyjde vstříc.
Škoda jen že se o těchto aktivitách až do nedávna u nás vůbec nevědělo, než se to náhodou našlo na webu...

Poznámka. Jména autorů jsou (teď) uvedena ve zkrácené formě, pokud se ozvou lze to zde libovolně změnit.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !