1

Téma: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

SDS - UPS
Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF9, ze dne 9.9.2014.
jakmile jednou zapnu relé (Nastavení UPS:Neodpojovat akumulátor od zátěže, když je nabíjen) od aku na diodu, tak již nejde vypnout. (pořád je zelená a říká, že SW je ON)
Samozřejmě na vstupu PRI je cca 17V a hranice PRI je nastavena na 12,8V

Je to na třech UPS každá v jiné lokalitě.
Je to tak správně?

2

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

Zkuste BETA FW 14.10.2015 (nebo novější, pokud je k dispozici a tento příspěvek zastaral).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF5, ze dne 10.10.2015.
odkazovaný FW jsem na první ťuk nenašel.
nahrán SDSUPS_ONEDPS__BETA_101015_CZ
Po updatu FW je spínač zobrazován jako OFF. Jde zatržítkem zapnout. Potud alespoň na vzdálený pohled v pořádku.
Chování při "vypínání" je naprosto stejné jako před updatem FW, spínač dle zobrazení stavu nejde vypnout. Po návratu na konfigurační stránku je zatržítko neustále aktivní i když předtím bylo odškrtnuto a uloženo stejným způsobem jako při jeho zapnutí.

4

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

Zkuste to s novým BETA FW (14.10.2015), díky.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF5, ze dne 14.10.2015.

Díky, zatržítko již přepíná obrázek na zap i vyp (zelená/červená) a pamatuje si předchozí stav. Proč je tam ten spínač, když za ním jsou stejně oddělovací diody?

6

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

stav zařízení - od včerejška zatržítko "Neodpojovat akumulátor od zátěže, když je nabíjen" ve stavu vypnuto.
Dnes došlo poprvé za 4 roky k restartu následně zapojeného Macra (Macro se nerestartovalo ani při updatu FW UPS). UPS bez restartu. Takže spínač je po nahrání bety do UPS pravděpodobně buď CHVILKOVĚ, nebo TRVALE odpojen i při výpadku napájení.

7

Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii

Elektronický odpojovač baterie od zátěže má následující význam - umožňuje ponechat baterii připojenou jen k nabíjecímu zdroji, takže jeho celý proud teče pouze do baterie, a nikoliv (případně) do zátěže (když se napětí baterie mění se stavem nabití). Jedná se o vypínač, ne o spínač, tzn. pokud mu to není přikázáno programem, tak je "v klidu" sepnutý, tzn. baterie napájí přes diodu zátěž. Pokud probíhá nabíjení, a odpojení je povoleno v konfiguraci, je po dobu nabíjený tento vypínač aktivní to znamená odděluje baterii s nabíječem od zátěže (která je napájena jen z PRI).

Chvilkové odpojení AKU i PRI od zařízení SDS-UPS je vykryto kondenzátory v SDS-UPS, tzn. zátěž i přes to vše ještě chvíli dostává proud - doba krytí by měla být dostatečně dlouhá i pro případ výpadku PRI a přechodu na AKU s tím, že se odpojovač (vypínač) musí deaktivovat (tzn. navrátit propojení mezi AKU a zátěží).

Odpojovač se aktivuje (rozpojení) programově pouze v případě, kdy program detekuje odpojenou nebo mrtvou baterii. Tomu předchází algoritmické ověření (měření průběhů na aku po nějakou dobu).
A samozřejmě v případě, kdy probíhá nabíjení (a odpojení je povoleno) - nicméně nabíjení je blokováno dostatečným PRI napájením, bez něhož nemá povoleno ani začít.

To že se připojené MACRO resetovalo mi přijde jako náhodná situace. Ale samozřejmě budu rád, pokud se to dále prověří:

Můžete změřit výstup z vaší SDS-UPS pro různé situace, aby jste si potvrdil že k výpadku výstupu UPS nedojde (nebo pokud ano, tak za jakých podmínek přesně) ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !